Информации  /  Новости  /  Соопштение за Предлог законот за употреба на јазиците

Соопштение за Предлог законот за употреба на јазиците

 

7 Aug 2017

17:09

 Со оглед на принципите утврдени од Владата на Република Македонија дека ќе има транспарентно владеење и Влада која ќе даде отчет пред граѓаните, Секретаријатот за спроведување на Охридскиот договор и Министерството за правда го објавуваат официјалниот текст на Предлогот Законот за употреба на јазиците, кој е во собраниска процедура на усвојување.

Сите заинтересирани граѓани, текстот од Предлог законот можат да го најдат на следните линкови:

 

http://www.siofa.gov.mk/data/Predlog%20Zakon%20za%20upotreba%20na%20jazicite%20so%20obrazlozenie.doc

 

http://www.siofa.gov.mk/data/PROPOZIM%20-20LIGJ%20p%C3%ABr%20p%C3%ABrdorimin%20e%20gjuh%C3%ABve.doc

 

http://justice.gov.mk/documents/ligji%20i%20gjuheve%20%20-%20komplet.pdf

 

http://justice.gov.mk/documents/Predlog%20Zakon%20za%20upotreba%20na%20jazicite%20so%20obrazlozenie%20%281%29.pdf

 

По усвојувањето на законот од страна на Собранието на Република Македонија, истиот ќе биде доставен на мислење до Венецијанската комисија заедно со спорните одредби кои се однесуваат на употребата на албанскиот јазик во банкноти, хартии од вредност, како и во униформата на армијата.

 

08.07.2017 , 17:09 Reads:875  пати