/  Контакт  /  Контакт

Контакт

 

Влада на Република Северна Македонија
Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците

Бул. Илинден бр.2, 1000 Скоpje
Република Северна Македонија

Тел: +389 (0) 2 311 43 97
Факс: +389 (0) 2 311 40 31
E-mail: cabinet_info@mpsoz.gov.mk

Следете не на социјалните мрежи

 

Reads:7200  пати