Информации  /  Огласи  /  Конкурс за доделување на стипендии за постдипломски студии од областа на ЕУ на универзитетите во Република Македонија за државни службеници за 2011/2012 година

Конкурс за доделување на стипендии за постдипломски студии од областа на ЕУ на универзитетите во Република Македонија за државни службеници за 2011/2012 година

 

7 Dec 2011

14:19

Конкурс за доделување на стипендии за постдипломски студии од областа на ЕУ на универзитетите во Република Македонија за државни службеници за 2011/2012 година

 

12.07.2011 , 14:19 Reads:1548  пати