Informacione  /  Shpallje  /  Shpallje për përkrahjen finansiare të shoqatave dhe fondacioneve