Informacione  /  Lajme  /  Qeveria e RM-së në seancën e 56-të emëroi Drejtorë dhe Zëvendës drejtorë

Qeveria e RM-së në seancën e 56-të emëroi Drejtorë dhe Zëvendës drejtorë

 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë sot (27.02.2018) në mbledhjen e saj të 56-të, emëroi Drejtorë dhe Zëvendës drejtorë në këto institucione:


1. Inspektorati Shtetëror për mjedis jetësor – Fejzulla Spahija (Drejtor)
2. Inspektorati Shtetëror për Inspektim Teknik – Ekrem Bunjaki (Drejtor)
3. Inspektorati Shtetëror për transport – Rufat Huseini (Drejtor)
4. Inspektorati Shtetëror për pylltari dhe gjueti – Ejup Jahja (Drejtor)
5. Byroja për Metrologji – Merita Mustafai (Drejtor)
6. Byroja për zhvillim rajonal – Ramiz Rexhepi (Drejtor)
7. Qendra për menaxhim me kriza – Agron Buxhaku (Drejtor)
8. Agjencioni për rezerva të mallrave – Resi Abdurahmani (Drejtor)
9. Enti shtetëror për pronësi industriale – Safet Emruli (Drejtor)
10. Drejtoria për rezerva të obligueshme të naftës – Ulusi Beqiri (Drejtor)
11. Agjencioni për nxitje të zhvillimit të bujqësisë Manastir – Elgafar Jusufi (Drejtor)
12. Burgu Tetovë – Murat Ramadani (Drejtor)
13. NP Akademia për mësimdhënës – Amir Zilbeari (Drejtor)
14. Byroja për ekspertizë ligjore – Valdet Xhaferi (Drejtor)
15. Drejtoria për mbajtjen e librave amë – Bujar Dardhishta (Drejtor)
16. Byroja për furnizime publike – Bardhyl Nasufi (Drejtor)
17. Agjencioni për Investime të huaja – Vullnet Ademi (Drejtor)
18. Drejtoria për mbrotje dhe shpëtim – Ekrem Zendeli (Zëvendës Drejtor)
19. Drejtoria e Zonave Zhvillimore Teknologjike Industriale – Asip Useini (Zëvendës Drejtor)
20. Agjencioni për kadastër – Musa Ibrahimi (Zëvendës Drejtor)
21. Trupi revidues për revizion të IPA – Liman Muhaxhiri (Zëvendës revizor kryesor)
22. Burgu Idrizovë – Femi Jonuzi (Zëvendës Drejtor)
23. Burgu Shkup – Sadush Arifi (Zëvendës Drejtor) 
24. Burgu Kumanovë – Mevlan Xhemaili (Zëvendës Drejtor)

Gjithashtu janë caktuar edhe drejtorë në këto Shoqata Akcionare:
1. SHA “Resurset Energjetike të Maqedonisë” – Bajram Rexhepi
2. SHA “Menaxhimi me ujrat e Maqedonisë” – Ilmi Selami
3. SHA “GA-MA” – Rafis Aliti

 

 

27.02.2018 , 18:02 Reads:1682