Dokumente dhe ligje  /  Rregullore për mbrojtje nga paraqitjet e brendshme  /  Kontakt person për mbrojtje nga paraqitjet e brendshme

Kontakt person për mbrojtje nga paraqitjet e brendshme

 

Hazbi Lika

Zëvendës Kryetar i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë

Tel:  +389 (0) 2 311 43 97

hazbi.lika@siofa.gov.mk 

 

28.12.2017 , 13:24 Reads:1548