/  Kontakt  /  Kontakt

Kontakt

 

Qeveria e Republikes së Maqedonisë
Sekretariati pë implementimin e Marrëveshjes së Ohrit

Bul. Ilinden, Nr.2, 1000 Shkup
Republika së Maqedonsë

Tel: +389 (0) 2 311 43 97
Fax: +389 (0) 2 311 40 31
E-mail: cabinet_info@siofa.gov.mk

Follow us on social networks

 

Reads:16144