Informacione  /  Lajme  /  K U M T E S Ë

K U M T E S Ë

 

7 Aug 2017

16:12

Duke pasur parasysh parimet e vendosuar nga Qeveria e RM-së se do të ketë qeverisje transparente dhe qeveri që do të jap llogari para qytetarëve të saj, Sekretariati për Implementimin e Marrëveshjes së Ohrit dhe Ministria e Drejtësisë dhe publikojnë tekstin zyrtar të Propozim Ligjit për përdorimin e gjuhëve, i cili është në procedurë parlamentare për miratim.

Duke pasur parasysh parimet e vendosuar nga Qeveria e RM-së se do të ketë qeverisje transparente dhe qeveri që do të jap llogari para qytetarëve të saj, Sekretariati për Implementimin e Marrëveshjes së Ohrit dhe Ministria e Drejtësisë dhe publikojnë tekstin zyrtar të Propozim Ligjit për përdorimin e gjuhëve, i cili është në procedurë parlamentare për miratim.

Të gjithë qytetarët e interesuar tekstin e Propozim Ligjit mund ta gjejnë në linqet si vijon (KËTU).

 

Predlog Zakon za upotreba na jazicite so obrazlozenie.doc

PROPOZIM - LIGJ për përdorimin e gjuhëve.doc

 

http://justice.gov.mk/documents/ligji%20i%20gjuheve%20%20-%20komplet.pdf

 

http://justice.gov.mk/documents/Predlog%20Zakon%20za%20upotreba%20na%20jazicite%20so%20obrazlozenie%20%281%29.pdf

 

Pas miratrimit të ligjit nga Parlamenti i Maqedonisë , i njëjti do të dërgohet për mendim në Komisionin e Venedikut bashkë me dispozitat të kontestueshme dhe që kanë të bëjnë me përdorimin e gjuhës shqipe në monedhat dhe letrat me vlerë si dhe uniformat e Armatës.

 

Me respekt,

Sektori për marrëdhënie me opinionin

 

 

08.07.2017 , 16:12 Reads:734