Ejup Alimi
Sekretar shtetëror në Sekretariatin për Implementimin e MO-së

Përkatesia etnike: Shqipëtar

Data dhe vendi i lindjes: 10 shkurt, 1980 f.Tanush, Shkup – Republika e Maqedonisë

Gjendja martesore: I martuar, prindër i tre fëmijëve: Luftrimi, Atdheu dhe Mbreti.

Arsimi:

Fakulteti Juridik në Universitetit Shtetëror të Tetovës

Momentalisht: Studimet Postdiplomike “Marrëdhëniet Ndërkombëtare” në Universitetin e Prishtinës

Përvoj pune:

Në vitin 2003-Drejtoria e Fluturimeve Civile,
Në vitin 2006-Profesor në Shkollën e mesme tregtare ,,Cvetan Dimov” – Shkup,
Prej vitit 2008 deri në vitin 2011- Drejtor në N.P. “Rrugët e Maqedonisë”.

Përvoja politike:

Në vitin 2002 anëtar i Grupit themelues të Forumit rinor të BDI-së
Prej vitit 2005 deri në vitin 2009 Këshilltar në Këshillin e Komunës së Cairit- Kordinator i Grupit të këshilltarëve të BDi-së
Kryetar i Komisionit për Marrëdhënie ndërkombëtare

Trajnime dhe kurse:

Në vitin 2005 në Tiranë - Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci.
Tiranë në vitin 2007 -Lidership dhe menaxhim krizash.

Aftësi kompjuterike: microsoft ofice,world,exel,internet,coral...

Gjuha: Maqedonisht, Anglisht (Komunikim)