Festim HALILI


Festim HALILI  

Ditëlindja : 05 maj 1984

 
Përvoja në punë

 05.04.2016 –
deri më sot
Zëvendëskryeministër i Qeverisë i angazhuar për Marrëveshjen e Ohrit

Sekretariati për implementimin e Marrëveshjes kornizë të Ohrit

Qeveria e Republikës të Maqedonisë15.08.2009 – 05.04.2016
Docent (Asistent) dhe Drejtor i Zyrës për menaxhimin e projekteve dhe IT menaxher (deri në 2013)

Leksione dhe ushtrime me studentë, projekte të shkruara, hulumtime dhe (deri në 2013 ka drejtuar rrjetin dhe softuerin)

Universiteti Shtetëror në Tetovë, rr. Ilinden pn, Tetovë 1200, Maqedoni

Arsimimi01.12.2008 – 31.08.2010
Konsulent dhe shkrimtar teknik

Puna me protokolle lëvizëse komunikacioni lidhur me UMTS, LTE, dhe IP
INACON GmbH, Feierabendweg 7, D-76185 Karlsruhe
Gjermani

Telekomunikacione
 

Arsimi dhe trajnime

2011 - 2014
Doktor për shkencat kompjuterike

Sisteme të avancuara informatike (Për llogaritje e orientuar drejt shërbimeve)

Fakulteti i shkencave të natyrës Universiteti i Tiranës

I pari (klasifikimi sipas renditjes të Shangait)08-09.2014
Hulumtues

Përllogaritje e orientuar drejt shërbimeve

Rojal Holovej Univesiteti i Londrës2008-2011
Magjistër i shkencave kompjuterike (Mesatare – 9.60)

Zhvillim i softuerit dhe aplikimeve 

Fakultet për shkenca moderne dhe teknologji

Universiteti i Evropës Juglindore

I dyti (klasifikimi sipas renditjes të Shangait)


01.2006
Vizitë studimore - DAAD
Seminar për teknologjinë e lartë
Universiteti teknik në Mynih Gjermani

01.09.2003 – 09.10.2007
Studime pasuniversitare për shkenca kompjuterike (mesatare – 9.40)
Shkencat moderne dhe teknologji

Universiteti i Evropës Juglindore


Aftësi personale

Gjuha amtare: shqip
Gjuhë të tjera:

Kupton

Flet

Shkruan

Dëgjon

Lexon

Ndërveprim i folur

E folur

 

C2

Nivel i lartë i njohjes

C2

Nivel i lartë i njohjes

C2

Nivel i lartë i njohjes

C2

Nivel i lartë i njohjes

C2

Nivel i lartë i njohjes

C2

Nivel i lartë i njohjes

C2

Nivel i lartë i njohjes

C2

Nivel i lartë i njohjes

C2

Nivel i lartë i njohjes

C2

Nivel i lartë i njohjes

C1

Nivel i lartë i njohjes

C1

Nivel i lartë i njohjes

B2

Përdorues i pavarur

B2

Përdorues i pavarur

C1

Nivel i lartë i njohjes

B1

Përdorues i pavarur

B1

Përdorues i pavarur

A2

Përdorues fillestar

A2

Përdorues fillestar

B2

Përdorues i pavarur

  


Aftësi sociale  

Aftësi e mirë për tu përshtatur në mjedise multikulturore, e fituar nga seminaret dhe workshopet jashtë dhe brenda vendit;

Frymë ekipore;

Aftësi të mira komunikuese të fituara në klubin për debate në qytet, nëpërmjet diskutimeve dhe debateve në formatin Karl Poper dhe debatit për politika;


Aftësi organizative

Aftësi drejtuese (të fituara në projekte dhe ngjarje të ndryshme të drejtuara nga unë, veçanërisht kur u kandidova në zgjedhjet për kryetar të lidhjes studentore në Universitetin e Evropës Juglindore);

Certifikatë për përmbushjen e Programit për aftësi drejtuese dhe trajnim për gjuhën angleze në SHBA, gusht, 2015, Universiteti i Ilinoisit Verior, Dekalb, Ilinois, SHBA.

Ndjenjë organizative (përvojë si nëpunës logjistik në Universitetin Veror të organizuar nga SPARK)
Përvojë në drejtim projekti dhe atë ekipor (të fituar në seminarin multimedial në Marsejë, Francë, dhe në seminar për promovimin e paqes nëpërmjet sportit në Zvicër)
Aftësi teknike

Njohje e mirë e proceseve për cilësi dhe kontroll (isha anëtar i komisionit për regjistrimin e popullsisë për rajonin e Tetovës dhe Bogovinjës dhe isha përgjegjës për mbarëvajtjen e procesit)


Aftësi kompjuterike

Njohuri të mira për C#
dhe C++ gjuhë kompjuterike

Njohuri të mira për Prolog (për inteligjencë artificiale)

Njohuri të mira për programimet SMIL

Njohuri të mira për Database Design and Implementation

Njohuri të mira për përdorimin e veglave Office (Word, Excel, Power Point, Publisher, SeaMonkey)

Njohuri të mira aplikimi dizajnit grafik (Inkscape)

Ueb-shërbime

HTML5 dhe CSS3

Njohuri të MatLab

Diagrame UML, Final Cut etj.


Aftësi artistikeShfaqje teatrale kreative (në seminarin për kuptimin e mjediseve multikulturore në Berlin, Gjermani, duke punuar në shfaqje kreative dhe duke gjetur mesazh të goditur)


Anëtar i asociacioneve

Redaktor i proc. Book, IEEE Konferenca ndërkombëtare për inteligjencë kompjuterike,

Sisteme dhe rrjete komunikacioni, CICSyN2014

Anëtar i Këndit amerikan në Tetovë

Nënkryetar i Rrjetit kërkimor akademik maqedonas

Anëtar i Bordit për Akreditim dhe Vlerësim të Maqedonisë

Ekspert për IT në byronë për  prokurime publike në R. Maqedonisë

Anëtar i qendrës ??7


Projekte shkencore

Enciklopedia onlajn për telekomunikacione – INACON GmbH 2009
Protocol Help
për Wireshark Protocol – INACON GmbH 2010
IPA-CBC
Bashkëpunim ndërkufitar për ekosistemin e malit të Sharit  
LYRA Wallet –
sistem elektronik për pagesa onlajn për aktivitete universitare – Allbatron Slloveni 2014
Projekti „Macedonia Cap Project“ – Grin Klub 2015
Vendosja e bazës të të dhënave për pyetje lidhur me provimet e jashtme në shkollat e mesme në gjuhën shqipe dhe turke – Ministria e arsimit dhe shkencës 2014.