Rreth Sekretariatit  /  Zëvendës Kryetari i Qeverisë